Az önkéntes pénztárak és SZÉP Kártya az adóváltozások tükrében

Az érdeklődés középpontjában valamennyi cégnél a jövő évi cafetéria-változások állnak. 2018. november 13-án került elfogadásra a legújabb, pénztárakat is érintő adótörvény módosítása. Tájékoztatónkban elsősorban a 2019-ben életbe lépő jogszabályi változásokat foglaltuk össze.

A dolgozók egészségügyi, egészségvédelmi, valamint nyugdíjcélú megtakarításának ösztönzésében kiemelt szerepe van a munkáltatónak. A fő cél 2019-ben is az önkéntes pénztári hozzájárulás megtartása: a béren felül olyan plusz juttatást adhatnak dolgozóik számára, mely az öngondoskodását is ösztönzi.
 1. MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Legfontosabb változás, hogy az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói hozzájárulás kedvezményes adózása megszűnik, a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatási formává alakul át, az alábbiak szerint:

 • a munkáltatónál a korábbi 40,71 % helyett → 21% közteher jelentkezik;
 • a munkavállalót a bruttó munkáltatói hozzájárulásra vetítve a korábbi 0% helyett → 33,5% közteher terheli, amit a munkáltató von le, fizet be, és a levonást követően utalja a nettó összeget a pénztárba;
 • ÚJ ELEM! a munkavállaló → 20% ADÓKEDVEZMÉNYT vehet igénybe a pénztárba utalt NETTÓ összeg után, az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150 ezer forintos keret figyelembe vételével.

Hogyan tovább 2019-ben?

A döntés megkönnyítése érdekében – a változások figyelembevételével – egy havi 5.000 Ft-os példán bemutatjuk, hogy mi történik, mekkora összeghez juthat a dolgozó, ha a jövőben

 • nem változtat a munkáltató az idei juttatás rendszerén és/vagy összegén,
 • szeretnék továbbra is a dolgozói juttatás nettó összegeként a korábbi juttatás mértékét megtartani,
 • továbbra is az idei munkáltatói összköltséget szánják a támogatásra.

A számok magukért beszélnek: a munkáltatói hozzájárulás nyújtása 2019-ben is jó lehetőség!
Az egyéni adókedvezményeket is számítva a munkáltató mindössze 7,76%-os többletköltséggel
adhatja a korábban adott nettó pénztári juttatást.

Munkáltatói hozzájárulás 2018. 10 000 Ft /hó
Munkáltató összköltsége (+40,71%) 14 071 Ft /hó
Dolgozó terhe 2018. 0
Pénztárba utalt (nettó) juttatás 2018. 10 000 Ft/hó
2019. a.)

változatlan juttatás

b. nettó jövedelem megtartása c.)

2018-as költség megtartása

adókedvezmény figyelembevételével adókedvezmény nélkül
Munkáltatói hozzájárulás (bruttó) 10 000 Ft 12 531 Ft 15 038 Ft 11 629 Ft
Munkáltató összköltsége (+21,0%) 12 100 Ft 15 163 Ft 18 195 Ft 14 071 Ft
Dolgozó levonandó közterhe (-33,5%) 3 350 Ft 4 198 Ft 5 038 Ft 3 896 Ft
Nettó juttatás 2019. = pénztárba utalt 6 650 Ft 8 333 Ft 10 000 Ft 7 733 Ft
Adókedvezmény (+20%, br. munk. hozzájár.) 1 330 Ft 1 667 Ft 0 Ft 1 547 Ft
Teljes nettó jövedelem 2019.  7 980 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 9 280 Ft
A számok jól mutatják: 2019-ben is jó alternatíva lehet az önkéntes pénztári hozzájárulás nyújtása:
Dolgozó jövedelemváltozása %-ban -20,20% 0,00% 0,00% -7,20%
Munkáltató költségváltozása %-ban -14,01% +7,76% +29,31% 0,00%

TIPP 2018-ra: Pénzügyi lehetőségeik függvényében adjanak dolgozóik számára plusz önkéntes pénztári hozzájárulást az idén, még a 2018-as feltételekkel!

FONTOS! A 2018. évre szánt juttatás még december hónapban kerüljön elutalásra, tekintettel arra, hogy a 2019-ben beérkező hozzájárulásra már az új adójogszabály lesz érvényes!

 1. CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRBAN

Miért előnyös?

 • Az egészségpénztári szolgáltatásokra nyújtott célzott támogatás teljes összege 2019-ben is egyes meghatározott juttatásnak minősül, így a juttatás értéke után a Munkáltatót 40,71% közteher terheli, a magánszemély számára adómentes a felhasználás.
 • Az önsegélyező szolgáltatásra célzott támogatásként befizetett összeg után a befizetéskor senkinek nem keletkezik adókötelezettsége, ugyanakkor a támogatás tényleges igénybevételekor a tagnak a szolgáltatás értékének megfelelő egyéb jövedelme keletkezik. Ennek értelmében az igénybevett juttatás 84 %-a után 15 % szja-t és 19,5 % szocho-t kell összesen 28,98%-ot A közterhet előzetesen nem kell levonni, azt a tagnak az adóbevallásra előírt határidőig kell utólag megfizetnie.
 • A munkáltató egy adott költségből – valamennyi adóterhet figyelembe véve – összesen 71% jövedelemjuttatást tud biztosítani célzott támogatás esetén.

Mire fordítható?

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár az alábbi szolgáltatásokat javasolja és nyújtja:

 • Egészségügyi szolgáltatások (magánorvosi ellátás, szűrővizsgálatok, kórházi hotelszolgáltatás, stb.)
 • Gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (OGYÉI engedéllyel)
 • Szemüveg, kontaktlencse és egyéb gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása
 • Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések
 • Pénztártag betegsége esetén kieső jövedelem (táppénz) pótlása
 • Gyógyterápiás kezelések (gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia)

Hogyan működik?

 1. Célzott támogatói szerződés megkötése szükséges, valamint az érintett dolgozóknak taggá kell válniuk.
 2. A szerződésben meghatározásra kerülnek az együttműködési feltételek: tagsági kör, összeg, pénztári működési költség, szolgáltatások, elszámolás rendje, módja, határideje, stb.
 3. A munkáltatók tetszőleges ütemben teljesíthetnek befizetéseket, nincs felső korlát.
 4. A célzott támogatási összeg nem jelenik meg a tagok egyéni számláján. A Pénztár a munkáltató támogatói számlájáról teszi elérhetővé a felhasználást, a megállapodás rögzített feltételek szerint.
 5. A Munkáltató a szolgáltatást kiterjesztheti a közvetlen hozzátartozó (szolgáltatásra jogosult) számára is.
 1. ADOMÁNY NYÚJTÁSA

Az adomány lényeges előnye a munkáltatói hozzájárulással szemben, hogy differenciált összegben és módon is nyújtható. Ez a lehetőség 2019-ben is megmarad.  Fontos változás 2019-től, hogy az adomány jövedelemként adózik, a munkáltatói hozzájáruláshoz hasonlóan, így arra is igénybe vehető a 20% egyéni adókedvezmény.

Használják ki még ebben az évben az adomány nyújtásának lehetőségét!

2018-ban az önkéntes pénztárakba adott adomány a cég számára még nem minősül bér- és személyi jellegű kifizetésnek, így az egyik legkedvezőbb lehetőség. Idén még csak a tagot terheli a juttatás értékének 84%-ára a közteher fizetési kötelezettség, melyhez azonban kapcsolódik a 20 %-os adókedvezmény lehetősége, így 2018-ban 100 Ft adomány juttatása esetén 91,02 Ft jelenik meg a tagnál.

 1. EGYÉNI BEFIZETÉS ESETÉN TOVÁBBRA IS 20% ADÓKEDVEZMÉNY JÁR

Az egyéni befizetések után változatlanul 20%, összesen 150.000 Ft visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból, amely összeg levonás nélkül növeli a pénztártag pénztári megtakarítását.

Az öngondoskodás jegyében ösztönözzék Önök is dolgozóikat az egyéni befizetésre, az adókedvezmény kihasználására!

MKB SZÉP Kártya : változatlanul népszerű béren kívüli juttatás!

A hét éves múltra visszatekintő SZÉP Kártya jövőre is közkedvelt juttatási lehetőség marad, széleskörű szolgáltatásaival színesíti a családok mindennapjait és finanszírozható terhére – sok egyéb mellett – a belföldi szállás és étkezés költsége is.

A 76/2018. (IV. 20.) számú Kormányrendelet „A Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól” értelmében 2019. január 2-tól több, az MKB SZÉP Kártya birtokosokat és a juttatásokat nyújtó munkáltatókat is érintő változás lép életbe.

Az MKB SZÉP Kártya kibocsátását 2019. január 2-ától az MKB Bank Zrt veszi át. A rendelet értelmében a kártyabirtokosoknak számlával kell rendelkezniük a kibocsátónál, ennek érdekében az MKB Bank kártyabirtokosok részére kidolgozott, díjmentes számlavezetési szerződés-ajánlata valamennyi kártyabirtokos részére az MKB SZÉP Kártya honlapján (www.mkbszepkartya.hu) található Személyes tárhelyére feltöltésre és megküldésre került.

A kártyabirtokosoknak három (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) korlátozott rendeltetésű fizetési alszámlával kell rendelkezniük a kibocsátónál, melyeket az MKB Bank előző bekezdésben jelzett szerződés-ajánlata tartalmaz.

Fontos, hogy a kártyabirtokosok a számlavezetési szerződés ajánlatot megtekintsék, mely által – írásbeli elutasítás hiányában – az okirat automatikusan elfogadottnak minősül, melyet sem aláírni, sem a kibocsátó részére visszaküldeni nem szükséges.

Elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező Kártyabirtokosok november folyamán, tértivevényes levélben kapják meg szerződés-ajánlatukat. Abban az esetben, ha valaki a jövőben nem kíván az MKB SZÉP Kártya juttatásokkal élni, a kézhezvételtől számított 15 napon belül van módja írásban nyilatkozni arról, hogy nem fogadja el a számlavezetési ajánlatot. Elutasító nyilatkozat hiányában a szerződés 2019. január 2. napjával hatályba lép.

Fontos tudni, hogy a jövő évben a munkáltatók már csak a munkavállalók előzőek szerint megnyitott SZÉP Kártyás számláira utalhatják a juttatásokat.

Lényeges változás, hogy a jövőben a két év után „lejáró” összegek a Kártyabirtokos számláján maradnak, vagyis a jogszabályváltozásnak köszönhetően nem kerülnek visszautalásra a munkáltató részére. Ezen összegek továbbra is felhasználhatóak lesznek az adott számláról, azonban a fel nem használt összeg után – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az MKB Bank Zrt. havi 3%-os díjat számít fel.

A jogszabályváltozás nem érinti a már jelenleg is meglévő MKB SZÉP Kártyákat/társkártyákat, melyek a lejáratukig érvényesek maradnak, azokkal az elfogadóhelyeken továbbra is a megszokott módokon történhet a fizetés.

A SZÉP Kártya kedvelőinek és használóinak jó hír, hogy a cafeteria változások nem érintik az üzletágat, vagyis az MKB SZÉP Kártya 2019-ben is béren kívüli juttatásnak minősül, így továbbra is a kedvezményes – 34,5 %-os adózással nyújtható – munkáltatói támogatásként lesz biztosítható.

A juttatások átgondolásánál érdemes továbbra is élni e lehetőséggel. Fontos előnye, hogy a kapott összegek közel két évig használhatók: a juttatás évét követő második év május 31-ig lehet elkölteni, pl. 2019-ban utalt összeg 2021. május 31-ig felhasználható.

GONDOLKODJUNK EGYÜTT A JÖVŐRŐL!

A legjobb megoldás megtalálásában is tekintsenek bennünket partnerüknek: keressenek minket, forduljanak hozzánk bizalommal!

Jelezzék felénk kérdéseiket, igényeiket, hogy közösen megtalálhassuk a vállalat és a dolgozók számára a legelőnyösebb lehetőségeket az önkéntes pénztári megtakarítás elősegítéséhez.

Személyes vezetői egyeztetés, dolgozói prezentáció, vagy egyéb tagi tájékoztató anyagok igénye esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre:

MKB Nyugdíjpénztár

T: (+36 1) 268 7001;

e-mail: ugyfel@mkbnyp.hu

www.mkbnyp.hu

 

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár

T: (+36 1) 268 7614;

e-mail: ugyfel@mkbep.hu

www.mkbep.hu

 

 

MKB SZÉP Kártya

T: +36 1/268-7272;

e-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu 

www.mkbszepkartya.hu