Malomtörténeti élménypark

Tatán és környékén már a középkori oklevelek is számos vízimalom meglétéről tesznek említést. A 18–19. század fordulóján Tata területén már húsz vízimalom működött, melyek az Esterházy grófi család birtokában voltak.

A malmok nagy száma nem véletlen: a város környezeti és természeti adottságai, az egykor gazdag vizű, langyos források egész évben kedveztek a vízenergia felhasználásának. Nemcsak a környékbeli falvak lakossága áramlott a településre őrletésre, hanem komoly távolságra fekvő városok, így Esztergom vagy Győr céhesei is időről időre felkeresték a város elismert kallómalmait. A tatai malmok virágzásának a rohamos technikai és gyáripari fejlődés, és a térség forrásvizeinek apadása vetett véget.

A Jenő-malom története

A tatai Angolkert nyugati peremén álló vízimalom azon malmok közé tartozik, ami már az Esterházy-család birtokba lépését követően létesült, s építésétől kezdve egészen megszűnéséig lisztőrléssel foglalkozott. A malom létesítésére Wohlmuth Ferdinánd pékmester nyert engedélyt 1742-ben, innen ered első és legtovább használt elnevezése is, a Pék-malom név. Később a térség korábbi nevéből fakadóan nevezték Hattyúligeti malomnak is. Lisztőrlő szerszámait egykoron három felülcsapott vízikerék működtette.

A malmot az 1830-as évek végén jelentősen modernizálta akkori bérlője, Bürchner József molnármester, aki három új szitaszekrényt építtetett be. A Jenő-malom az 1920-as években szűnt meg malomként. Az államosítást követően a malom épületét a Szikvíz és Szeszfőzde Vállalatnak juttatták, ami egy új jéggyár létesítésének a céljával kezdeményezte az épület elbontását. Az angolkerti forrásvizek apadásával a régi malomépületnek a város vízellátásában szántak fontos szerepet. Itt hozták létre azt a szivattyúházat, amely a források vizét a felszínre hozta és azt a település vízellátási hálózatába juttatta.

A rendszerváltás után a leromlott állapotú egykori malmot Tata városa vásárolta meg azzal a céllal, hogy épületét és környezetét az egykor virágzó tatai malomipar bemutatóhelyeként hasznosítsa.

A Tatai Malomkert, mint új attrakció

A Tatai Angolkert több fázisú rehabilitációjának egyik utolsó elemeként jött létre a Jenő-malom és malomudvarának, illetve az egykori Kristály fürdő területének turisztikai célú fejlesztése. Az európai uniós pályázatban Tata Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy méltó emléket állít a tatai molnárok életének, aminek jegyében a Jenő-malmot interaktív kiállítótérrel ellátott, működőképes malommúzeummá alakítja át, összhangban a „Tata, az élővizek városa” településimázzsal. A régi fürdő területén pedig a különböző malomszerkezetek működési elvének bemutatására is lehetőség nyílt a határ menti együttműködési program segítségével. A fejlesztés így komplex élményt és többórás programot kínál az odalátogatóknak.

A tatai Jenő-malom egyedisége abban áll, hogy a látogatók nem csupán megismerhetik a malomipar történetét, a malmok működését, a molnárok életét, munkáját, eszközeiket és szerszámaikat, hanem mindezt interaktív módon, a modern technológia eszközeivel, korhű környezetben, műtárgymásolatok és demonstrációs eszközök segítségével élhetik át.

A malom belsejében kialakított interaktív tér ad helyet a látványőrlésnek is. A szabadkéményes molnárkonyhába lépve a látogató azonnal belecsöppen a molnárok életébe. A földszinten a kisebb gyerekek egy háromperces animációs filmet nézhetnek meg egy „térbeli”, három falra történő vetítéssel. A felnőttek számára a molnárok mindennapi életéről készült ismeretterjesztő film enged betekintést a kulisszák mögé.

A Jenő-malom galériáján lehetőség nyílik múzeum- és drámapedagógiai foglalkozásra (játékos, interaktív nyomozás stb.) kézműves gyerekfoglalkozásokra, gasztroturisztikai workshopokra (kenyérlepény-, rétessütés, tésztakészítés, stb.), céges rendezvényekre és csapatépítő tréningekre egyaránt.

A Malomkertben lévő különböző malomszerkezetek, az őrlő- és fűrészmalom, továbbá a kalló- és hajómalom kicsinyített másai a vendégek által működésbe is hozhatók, így növelve a látogatói élményt és a különböző malmok működési elveinek megismerhetőségét. A vizesárok lehetőséget ad arra, hogy elektromos kishajót vagy vitorlást úsztassunk rajta.

A megújult Malomkerttel egy olyan egyedi Malomtörténeti Élménypark jött létre Tatán, mely szeretettel várja az iskoláskorú csoportokat, családokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A helyszín egyedi atmoszférájával kiváló céges rendezvények, csapatépítő tréningek számára is.

További információ, nyitvatartás és jegyárak a tataiangolkert.hu oldalon találhatók.